POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NOUSMITJANS

1.- NOUSMITJANS, és una marca comercial de Jepco Consultors S.L. amb NIF: B-66.150.434, domicili social a Av. Salvador Espriu 38 – 08181 Sentmenat (Barcelona) que vol donar a conèixer, mitjançant el present text, quins són els criteris i regles que segueix respecte a la utilització de les dades personals que qualsevol usuari faciliti durant l’accés a la seva pàgina web corporativa, a http://www.nosumitjans.cat

2.- NOUSMITJANS ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigides a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la resta de normativa que la desenvolupa. La Política de Protecció de Dades adoptada per NOUSMITJANS pot variar amb el temps, a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades. Qualsevol canvi que hi pugui haver serà comunicat a través d’aquesta pàgina.

3.- NOUSMITJANS, a més, ha adoptat les mesures exigides a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), d’11 de juliol de 2002, en el procés de desenvolupament i implantació de la seva pàgina web http://www.nosumitjans.cat

4.- La informació obtinguda per NOUSMITJANS a través dels formularis existents a la seva pàgina web, http://www.nousmitjans.cat, es troba arxivada en un fitxer automatitzat registrat al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest fitxer automatitzat és propietat de NOUSMITJANS

5.- La finalitat de la recollida i tractament de dades és: REALITZAR ACCIONS COMERCIALS AMB ELS CONSUMIDORS FINALS, PUBLICITAT DE L’ENTITAT I ATENDRE LES CONSULTES I PETICIONS DELS USUARIS DE LA PÀGINA WEB: http://www.nousmitjans.cat

6.- L’emplenament de formularis o tramesa de correus electrònics o altres comunicacions a http://www.nousmitjans.cat, implica el consentiment exprés de l’usuari al tractament de les seves Dades de Caràcter Personal per part de NOUSMITJANS

7.- Les dades personals proporcionades a NOUSMITJANS a través de la seva pàgina web, http://www.nousmitjans.cat, no seran cedides a cap empresa ni entitat, i només seran utilitzades per donar compliment a les finalitats descrites anteriorment.

8.- NOUSMITJANS ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que emmagatzema i tracta. A més, NOUSMITJANS ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat de les dades, evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

9.- Qualsevol usuari que ho desitgi, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altres normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el nom, els cognoms i la fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en què se sol·licite l’exercici d’aquells drets que desitgi, a NOUSMITJANS, Responsable del Fitxer, a la direcció: Casal, 29 B – Laxe – 36660 Moraña (Pontevedra). Aquest servei no tindrà cap cost per al sol·licitant.

10.- Quan un usuari accedeix a la pàgina web de NOUSMITJANS, el servidor on es troba allotjada aquesta pàgina web reconeix automàticament l’adreça IP que té assignada l’ordinador que realitza la connexió, el dia i l’hora a què ha entrat, el dia i hora a què ha abandonat la connexió, i per quines parts de la pàgina web s’ha mogut. Cal que el servidor on es troba allotjada la pàgina web de NOUSMITJANS conegui aquestes dades de l’ordinador de l’usuari perquè s’hi ha de poder comunicar per enviar-li dades sol·licitades per l’usuari a través del navegador i que aquest pugui veure’ls a la pantalla. No és possible que d’aquesta manera NOUSMITJANS pugui conèixer dades personals de l’usuari com, per exemple, el nom, l’adreça, el telèfon, etc. si no ha estat el mateix usuari qui els hagi facilitat.

11.- La pàgina web de NOUSMITJANS utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari, però no proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra Dada de Caràcter Personal. Les cookies utilitzades a la pàgina web de NOUSMITJANS són de dos tipus; cookies que s’emmagatzemen quan s’accedeix a la pàgina principal de la web de NOUSMITJANS, http://www.nousmitjans.cat, o bé, cookies que s’emmagatzemen quan s’accedeix a la Zona Privada del web de NOUSMITJANS, http:/ /www.nousmitjans.cat. L’usuari pot configurar el navegador perquè us avisi a la pantalla que rebrà una galeta. Si desitgeu més informació, haureu de consultar el menú d’ajuda del vostre navegador. Si decidiu que el vostre ordinador no emmagatzemi cookies, això podrà restringir l’accés a determinades zones de la pàgina web de NOUSMITJANSaV