NOUSMITJANS

Aprèn a fer cerques més objectives

Per dir-ho d’una forma col·loquial, google aprèn de les nostres cerques, cada cop que busquem ens ofereix resultats basats en el seu coneixement sobre les nostres preferències.

 Per exemple, quan visitem la nostra pròpia pàgina web, google ho sap i ho arxiva ja que entén que és una pàgina interessant per a nosaltres.


 Si fem proves sobre el posicionament de la nostra pàgina web en el mode «normal», és molt possible que Google ens ofereixi la nostra pàgina en una millor posició que altres usuaris que no l’hagin visitat abans.

La sesión de navegación privada no utiliza tu historial de búsquedas y navegación y no almacena las cookies, por lo que las búsquedas se producirán de una forma absolutamente objetiva. La sessió de navegació privada no utilitza el teu historial de cerques i navegació i no emmagatzema les cookies, per la qual cosa les cerques es produiran d’una manera absolutament objectiva.

 

Activeu el mode d’incògnit a Google

 

Activeu el mode d’incògnit a l’Explorer

 

 

Activeu el mode d’incògnit a Firefox