NOUSMITJANS

Cerca en mode incògnit de Google Chrome

Aprèn a fer cerques més objectives Per dir-ho d’una forma col·loquial, google aprèn de les nostres cerques, cada cop que busquem ens ofereix resultats basats en el seu coneixement sobre les nostres preferències.  Per exemple, quan visitem la nostra pròpia pàgina web, google ho sap i ho arxiva ja que entén que és una pàgina […]

Combustible per a la web de la teva empresa

Seguint amb el simil dels automòbils, quan parlem de combustible per a la nostra pàgina web, estem parlant de SEO. SEO és un terme que es correspon amb les sigles en anglès de, Search Engine Optimization, i que significa “Optimització per a Motors de Cerca”. Sí, es tracta de ni més ni menys que de […]